Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Effective Leadership / Arweiniad Effeithiol
10am - 4pm
Zoom

Led by Ruth Hassall

What does effective leadership look like? How does it work? How do people know whether their congregation is being effectively led? The challenges today of Church leadership are vast, with many competing voices vying for attention. Through this session, we’ll explore some of the key characteristics of effective, godly leadership and how we might grow and develop in these areas.
_____________________________________________________________________

Beth yw arweinyddiaeth effeithiol? Sut mae'n gweithio? Sut mae pobl yn gwybod os yw eu cynulleidfa yn cael eu harwain yn effeithiol? Mae heriau arweinyddiaeth yr Eglwys heddiw yn enfawr, gyda llawer o leisiau cystadlu yn erbyn ei gilydd am sylw. Drwy’r sesiwn hon, byddwn yn archwilio rhai o nodweddion allweddol arweinyddiaeth dduwiol effeithiol a sut y gallwn dyfu a datblygu yn y meysydd hyn.

Nov 24, 2022 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information