Meeting Register Page

Webinar: Kreft hos personer med utviklingshemming i Norge
Dette webinaret er det tredje i en serie på tre. Webinaret holdes på norsk. De to andre finner sted 27. april kl 13-15 og 28. april kl 13-15. Disse holdes på engelsk.

Personer med utviklingshemming kan også utvikle kreft. Å oppdage og behandle kreft og støtte personer med utviklingshemming som har kreft, kan være svært utfordrende. Dette er et område som har fått for lite oppmerksomhet. Det begynner å komme forskning om kreftprofilen til personer med utviklingshemming, som er annerledes enn hos den generelle

befolkningen, og om de spesifikke behandlings- og støttebehovene personer med utviklingshemming har.

Dagens innlegg handler om kreft, kreftomsorg og lindrende behandling knyttet til personer med utviklingshemming i Norge. Det kan være nyttig for kreftleger, sykepleiere, psykiatere, psykologer, epidemiologer, bioingeniører, andre ansatte i helse- og omsorgstjenestene, antropologer, forskere, pårørende og studenter.

Program 4. mai 2021

13.00 – 13.05 Velkommen

Heidi E. Nag og Stine Skorpen

13.05 – 13.50

Vi møter Anette Reiersen og Adela Kalbarczyk i en film som belyser kjente problemstillinger knyttet til kreft hos personer med utviklingshemming. Hva vet vi om kreft og kreftomsorg knyttet til personer med utviklingshemming i Norge? Har vi noen hjelpemidler?

Stine Skorpen

13.50 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Lindrende behandling

Hvordan tilrettelegge best mulig for voksne og eldre personer med utviklingshemming? Erfaringer fra Vestland fylke

Grethe Skorpen Iversen

14.45 – 15.00 Oppsummering og veien videre

Informasjon om det tredje internasjonale symposiet om kreft og personer med utviklingshemning, Edinburgh, Scotland, 2022/23

Heidi E. Nag og Stine Skorpen

May 4, 2021 01:00 PM in Oslo

Loading
* Required information