Meeting Register Page

Meeting banner
Virbac webinar iz reprodukcije malih živali
2.12.2020:

KLINIČNI IZZIVI Z AGLEPRISTONOM V REPRODUKCIJI MALIH ŽIVALI - Asist. dr. Maja Zakošek Pipan, dr. vet. med.

9.12.2020:

OSATERONIJEV ACETAT – PROBLEMATIKA IN ZDRAVLJENJE BENIGNE HIPERPLAZIJE PROSTATE - Asist. dr. Maja Zakošek Pipan, dr. vet. med.

DESLORELINIJEV ACETAT – MANIPULACIJE REPRODUKCIJSKEGA CIKLUSA MALIH ŽIVALI- Asist. dr. Maja Zakošek Pipan, dr. vet. med.
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Maruška Ratkai.