Meeting Register Page

Meeting banner
DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI
HATIRLATMA: PANELİMİZ BUGÜN SAAT 17:30'DA

Çevrimiçi panel kapsamında, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin bundan böyle dijital dünyada da geçerli olacağını tanıyan 4 Şubat 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Yorum No 25 kararının ele alınması, konunun uzmanları tarafından yorumlanması ve öneminin kamuya anlatılması hedefleniyor. Panelde söz alacak konuşmacılar, çocukların hayatlarında önemli yer tutan dijital ortamlarda ne gibi fırsatlara sahip olduklarını; ancak bunun yanında ne gibi risklerle karşı karşıya olduklarını, hak temelli bir çerçevede ele alıp tartışacaklar.

Moderatör: Meltem Acar Yücesoy, MAY İletişim
Konuşmacılar:
Dr. Esra Ercan Bilgiç, Bilgi Üni. Medya Bölümü
"Dijital Dünyada Çocuk Haklarının Kapsamı - BM Genel Yorum No. 25 Ne Anlama Geliyor?"
Prof. Dr. Leyla Keser, Bilgi Üni. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü
"Dijital Ortamlarda Çocuk Verileri ve Mahremiyet"
Doç. Dr. Erkan Saka, Bilgi Üni. Medya Bölümü
"Dijital Dünyada Çocukların İfade Özgürlüğü ve Katılım Hakkı"
Dr. Yusuf Yüksekdağ, Bilgi Üni. Medya Bölümü
"Çocukların Kişisel Verileri Üzerine Etik Tartışmalar"
Dr. Sarper Durmuş, Bilgi Üni. Medya Bölümü
"Teknoloji ve Oyun Şirketlerinin Sorumluluğu"

Apr 21, 2021 05:30 PM in Istanbul

Loading
* Required information