Meeting Register Page

Meeting banner
Lernspaß mit oder ohne Desktop
Poučevanje in učenje tujih jezikov v šolah se je moralo v zadnjem letu prilagoditi povsem novim razmeram. Kljub pridobljenim izkušnjam izmenjujoče se oblike dela in pouk na daljavo zlasti pri mlajših učenkah in učencih ostajajo svojevrsten izziv za učiteljice in učitelje. V delavnici bo podanih nekaj praktičnih nasvetov, kako v spremenjenih okoliščinah ustrezno podpirati učenke in učence ter ohranjati njihovo motivacijo za učenje. Na primeru učbeniške serije prima Los geht's za mlajše učenke in učence pa bo prikazano, kako se lahko to fleksibilno uporabi za običajen pouk in pouk na daljavo ter po potrebi njuno dopolnjevanje.

May 6, 2021 06:00 PM in Budapest

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: DZS Izobraževalno založništvo.