Meeting Register Page

Ilmastokestävä oikeusjärjestelmä – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia
Vuonna 2015 hyväksytty Pariisin sopimus on kansainvälisen ilmastotyön merkkipaalu, ja se tulee ohjaamaan valtioiden päästövähennystoimia pitkälle tulevaisuuteen. Sopimuksessa luotiin oikeudelliset puitteet kansainväliselle ilmastoyhteistyölle, jonka tavoitteena on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja niillä tulee siten olemaan myös merkittäviä vaikutuksia kansallisiin oikeusjärjestelmiin.

Yritysvastuuoikeuden yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa käsitellään kansainvälisen ilmasto-oikeuden toimintaperiaatteita ja vaikutuksia. Keskustelun aiheena ovat muun muassa seuraavanlaiset kysymykset: Miten kansainvälisesti sovitut päästövähennystoimet siivilöityvät alueelliseen ja kansalliseen oikeuteen? Miten ilmastopolitiikan ja -oikeuden eri tasot vaikuttavat toisiinsa? Mitä Pariisin sopimus ja ilmastonmuutos ylipäätään merkitsee kotimaiselle lainsäätäjälle ja viranomaiselle? Mikä on yritysten asema ilmastonmuutoksen hillinnässä ja hallinnassa?

Tilaisuuden puhujina ovat ilmasto-oikeuden johtava kotimainen asiantuntija professori Kati Kulovesi ja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Tilaisuus on suomenkielinen.

Oct 4, 2021 03:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information