Meeting Register Page

Meeting banner
Distansarbete? Det nya normala!
Att arbeta på distans kommer att vara ett större inslag i vardagen än vad det har varit tidigare. 9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden, åtminstone någon gång då och då (källa: Svenskarna och Internet 2020, Internetstiftelsen).


Vet du att många funderar på hur medarbetarna mår när de jobbar på distans? Funderingarna handlar även om hur:
• Kan den här personen arbeta effektivt med andra människor på distans?
• Kan den här personen förbli engagerad och effektiv när hen är under stress?
• Kan den här personen prioritera sina aktiviteter på distans?
• Kommer den här personen att ta ansvar för sina egna handlingar när hen jobbar i en annan miljö?

Vet du att det finns verktyg och samtalsmodeller som ledare kan stötta sina medarbetare med nu allt fler arbetar på distans?

Mikael Laweby, Koching, och Ulrik Lork, DISC deluxe, beskriver hur detta du detta kan göras och vilka positiva effekter det kan ge dig och din organisation.
Datum: 12/1
Tid: 13:00 – 13:45

Anmäl dig till detta seminarium via denna länk:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYocOmorzIiG9UT31t5lHTL8XadeDBlFUC-

Efter registreringen får du en bekräftelse via e-post som innehåller information hur du ansluter dig till mötet

Jan 12, 2021 01:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information