Meeting Register Page

Vem dödade Jesus?
Frågan om vem som dödade Jesus blev tidigt upptakt till ett mörkt kapitel i relationen mellan judar och kristna. Göran Larsson, präst i Svenska kyrkan, docent i judaistik berättar mer.

Mar 30, 2021 07:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Samarbetsrådet för judar och kristna.