Meeting Register Page

Meeting banner
Online Missional Discussion / Trafodaeth Cenhadol Ar-lein
Mae'n amserol ein bod fel enwad ar fin lansio Forge Cymru gan gynnig hyfforddiant ar sut i fod Eglwys genhadol. Efallai nawr yn fwy nag erioed bod angen i ni gael y sgyrsiau hyn. Beth mae'r Eglwys yn ei wneud pan na all gyfarfod a beth allai'r Eglwys fynd yn ôl ato pan all wneud hynny?

Ymunwch a ni am drafodaeth bellach.


It is timely that as a Denomination we are soon to be launching Forge Cymru offering training on how to be a missional Church. Perhaps now more than ever we need to be having these conversations. What does the Church do when it can’t meet and what might the Church go back to when it can?

Join us online for further discussion.

May 7, 2020 07:00 PM in London

Loading
* Required information