Meeting Register Page

Moja prvá hodina taliančiny zadarmo!
Skúsený lektor talianskeho jazyka - Dr. Giovanni Gentile
✉ g.gentile@italianskonsulting.sk

• PROFESIJNÉ SKÚSENOSTI
V mínulosti pôsobil ako lektor talianskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Bol prvým koordinátorom banky úloh, zadaní a maturitných testov talianskeho jazyka v Štátnom pedagogickom ústave na Slovensku.
Bol členom komisie na overovanie jazykových znalosti pracovníkov vysielaných do Talianska pre Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky a spolupracoval s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky a Slovenským inštitútom v Ríme.
Bol vymenovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odborné skúšky tlmočníkov a prekladateľov z talianskeho jazyyka ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec.
Viedol odborné semináre pre prekladateľov talianskeho jazyka pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Spolupracoval s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v rámci testovania z talianskeho jazyka pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Okrem toho, má dvadsaťročnú skúsenosť v oblasti vyučovania talianskeho jazyka vo vzdelávacích inštitúciách ako vo veľkých a zahraničných spoločnostiach na Slovensku.
Pracoval aj ako lektor talianskeho jazyka a kultúry vo Viedni.
Súčasne pracuje ako lektor talianskeho jazyka pre Diplomatickú akadémiu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Je tvorcom a odborným garantom online platformy videí talianskej kultúry pre podnikateľov, učiteľov a študentov taliančiny VIDEO ITALY ÁNO.
You can choose to attend one or more of the following sessions.


Time shows in
Loading
* Required information