Meeting Register Page

Грант кафе преставување на конкурси за грант поддршка на Проекторат за мај на 5 мај од 20:00-21:30
Ве покануваме на вечерното 1.5 часовно Грант кафе, на 5 мај од 20:00 -21:30 на кое ќе се претстават над 50 грант програми од ПРОЕКТОРАТ ЗА МАЈ 2021.

За време на ова Грант Кафе ќе бидат и претставени другите странски и домашни грант програми на ЕУ фондовите и другите донаторски програми.

May 5, 2021 08:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Meeting logo
Loading
* Required information