Meeting Register Page

Meeting banner
איי גלפאגוס - מסע בעקבות צ'ארלס דרווין- מרצה: פרופ' משה אגמי- הרצאה עשירית בסדרת הרצאות "עולם אחר" בזום
איי גלפאגוס הם מעין מוזיאון לעולם החי והצומח שכמותו לא קיים על פני כדור הארץ. האיים משמשים כחלון הראווה של האבולוציה.
נופים המהווים תפאורה מושלמת לחיים המשגשגים בהם - ציפורים ופינגווינים, אריות ים ואיגואנות ימיות לצד צבי ענק המשוטטים באיים באין מפריע. ההארה של תורת האבולוציה הבזיקה במוחו של דרווין במקום הזה.

May 27, 2020 06:00 PM in Jerusalem

Meeting logo
Loading
* Required information