Meeting Register Page

Meeting banner
Příklady „layered Security“ přístupu z praxe
Rád bych se s Vámi podělil o naše zkušenosti ze zásahů u firem napadených ransomware. Popíšu vám pár útoků. Od prvotní kompromitace až po zašifrování celé sítě a budu demonstrovat, jak by se býval dal útok zastavit.
Na závěr vám prozradím, jak implementujeme „vrstvený/cibulový přístup“ u našich zákazníků. Jaké technologie používáme, proč je používáme a jak je máme nastavené.

Jun 1, 2021 01:30 PM in Prague Bratislava

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Ondřej Šabata.