Meeting Register Page

NJ Townhall on the Fil-Am Agenda
We are calling on the Filipino community across New Jersey to join and be heard as we craft the Filipino-American Agenda. We aim to build unity around the issues and concrete changes that the Filipino community wants to see.

Nananawagan kami sa mga Pilipino sa buong New Jersey na sumali at makilahok sa pagbuo ng Filipino-American Agenda. Naglalayon kaming buoin ang pagkakaisa natin batay sa mga isyu at konkretong pagbabago na nais nating makita bilang mga Pilipino.

See the Filipino American Agenda here: www.nafconusa.org

To get involved, email us at migrantenj@gmail.com

Feb 28, 2021 04:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Loading
* Required information