Meeting Register Page

2021-01-28 Bli ditt bästa jag som krishanterare
Workshop för chefer och kommunikatörer i offentlig förvaltning.
Mötestiden beräknas vara 09:00-15:00

Jan 28, 2021 09:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information