Meeting Register Page

 Ein sesiynau Paned i Ofalwyr wythnosol, lle gwahoddir gofalwyr di-dâl i ymuno â ni am sgwrs gyda gofalwyr eraill ac i glywed gan sefydliadau ledled Cymru am y ffyrdd y maent yn cefnogi gofalwyr a
Care for a Cuppa Cymraeg - CANIAD
Mae Caniad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau, ac unrhyw un sydd yn gofalu am rywun sydd yn defnyddio’r gwasanaethau yma.

Mae sessiwn hun am 60 munud

Beth yw Gofal am Panad ?

Fel gofalwr mae'n bwysig cymryd seibiant a threulio ychydig o amser yn siarad gyda phobl sy'n deall beth rydych chi'n mynd drwyddo. Dyna pam ein bod yn trefnu sesiynau ar-lein Care for a Cuppa bob wythnos drwy Zoom.

Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi gysylltu â gofalwyr eraill a chlywed gan sefydliadau o bob rhan o Gymru am y gwaith y maent yn ei wneud.

Mae pob sesiwn yn para 1 ½ awr. Gallwch alw heibio a sgwrsio ar unrhyw adeg. Mynnwch gymorth gan dîm Gofalwyr Cymru, siaradwch am eich diwrnod, neu siaradwch am unrhyw beth arall yr hoffech siarad amdano. Dyma gyfle i rannu eich meddyliau a'ch teimladau mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.

Yn seiliedig ar eich adborth rydym bellach wedi newid y sesiynau i sesiwn sgwrsio agored 50 munud, toriad o 10 munud ac yna sesiwn wybodaeth 30 munud i orffen. Mae hyn yn rhoi dewis i aros am 1 ½ awr / 50 munud neu 30 munud yn dibynnu ar eich cyfrifoldeb gofalu.

Oes gennych chi unrhyw syniadau beth fyddai'n gwneud sesiwn hwyliog?
Dywedwch wrthym yn volunteer@carerswales.org

Eisiau gweld pryd mae sesiynau’r nesaf a pha sefydliadau fydd yn bresennol? Cewch fwy o wybodaeth yma: https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice

Oct 27, 2020 02:30 PM in London

Mae Caniad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau, ac unrhyw un sydd yn  gofalu am rywun sydd yn defnyddio’r gwasanaethau yma.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: volunteer@carerswales.org.