Meeting Register Page

Energieffektivisering – Olika sätt att täcka energibehovet
En träff om energi och situationen vi befinner oss i: Vad kan vi göra nu och hur kan vi planera framåt? Vad har vi för utmaningar och möjligheter?

Under denna förmiddag får du höra från aktörer som presenterar olika energislag, och vad vi kan göra på kort- och lång sikt för att täcka vårt energibehov. Medverkande är JS Energi, Skånes vindkraftsakademi, WA3RM, Energikontor Syd, E.ON och CorPower Ocean.

Sverige håller i EU-ordförandeskapet och är därmed ansvariga för att driva energifrågorna framåt. Många pågående lagförslag handlar om energieffektivisering och designkrav på produkter. Kommissionen kommer under perioden även att göra en behovsbedömning av RePowerEU för att påskynda omställningen till ren energi och motverka splittring på den inre marknaden. Eftersom gaspriserna styr energiprissättningen i EU undersöker kommissionen en prissättningsmodell som är mindre beroende av gas.

Tid: 09.00–11.00

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms.

Feb 16, 2023 09:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information