Meeting Register Page

Сборникът от текстове е резултат от дейности реализирани по проект: „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG
Представяне на сборник с текстове: "Проблемна карта на възстановителното правосъдие в България. Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие""

Jul 28, 2022 02:00 PM in Sofia

Loading
* Required information