Meeting Register Page

Meeting banner
Energia fotowoltaiczna, biogazownictwo i biorafinerie jako element transformacji cyrkularnej
Panel wchodzi w skład serii trzech webinariów z cyklu pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży energetycznej - strategie, praktyki i zasady monitorowania”. Cykl ma na celu zaznajomienie przedstawicieli branży energetycznej z planowanymi wskaźnikami, które mają być wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w celu oceniania postępów danej firmy w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Program:

1. Propozycje monitorowania postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w branży energetycznej - Anna Bączyk (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) oraz dr hab. Joanna Kulczycka (IGSMiE PAN), 10 min.

2. Prezentacja dobrych praktyk w sektorze energetycznym z obszaru GOZ, 30 min

4. Dyskusja na temat możliwości wykorzystania wskaźników umożliwiających ocenę postępu w transformacji do GOZ.

5. Wnioski z ankiet dla przedsiębiorców.

Feb 25, 2021 12:30 PM in Warsaw

Meeting logo
Loading
* Required information