Meeting Register Page

This meeting is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
3 години ПРОЕКТОРАТ - прегледот на конкурси за грантови на 1 октомври 2020, четврток од 17:30-19:30
Ве покануваме на следниот ГРАНТАРИУМ - 2 часовен кус отворен семинар за презентација на отворени грант конкурси ЕУ фондови на 1 октомври од 17:30 -19:30 часот.
Овој пат поводот е одбележување на 3 години функционирање на ПРОЕКТОРАТ - со 36 преглед на конкурси за грантови на 1 октомври 2020, четврток од 17:30-19:30
Ќе бидат и претставени странски и домашни грант програми на ЕУ фондовите и другите донаторски програми.

Oct 1, 2020 05:30 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Meeting logo
Loading
* Required information