Meeting Register Page

Konsultacija dėl „Erasmus+“ akreditacijos jaunimo srityje
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros rengiama konsultacija, kurios metu bus pateikiama detali informacija apie „Erasmus+“ akreditacijos jaunimo srityje galimybes, tvarką, naudą, taip pat atsakoma į dalyviams kylančius klausimus.

Pildydamas (-a) šią anketą: 1.) Esu informuotas (-a) kad VšĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ (toliau – Agentūra), kodas 124630617, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 28, Lietuvos Respublika, telefono numeris + 370 5 249 7003, el. pašto adresas info@jtba.lt. (toliau – Agentūra) tvarkys anketoje pateikiamus mano asmens duomenis šio sutikimo pagrindu registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais. 2.) Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad surinktus asmens duomenis perduotų tiesiogiai su renginio organizavimu susijusiems duomenų gavėjams. 3.) Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys registracijos į renginį ir renginio organizavimo tikslais (įskaitant ir medžiagos, apklausų platinimo tikslais, jeigu medžiaga ar apklausa bus platinama (-os)) po renginio) bus saugomi visais atvejais ne ilgiau nei 5 metus nuo renginio dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksite. 4.) Esu informuotas (-a), kad teisės aktų nustatyta tvarka turiu teisę kreipiantis raštu (el. paštu info@jtba.lt ar paštu) susipažinti su savo Agentūros tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; taip pat turiu teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804).

Nov 12, 2020 02:00 PM in Helsinki

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.