Meeting Register Page

NOVOSTI v IMUNOTERAPIJI pri SOLIDNIH RAKIH LETA 2021
Dne 15. in 16. decembra 2021 Onkološki inštitut Ljubljana
Hibridno srečanje: (virtualno in predavalnica C stavbe)


Organizatorji: Strokovni odbor:
Sekcija internistične onkologije pri SZD, Janja Ocvirk, Tanja Mesti, Erika Matos,
Onkološki inštitut Ljubljana, Martina Reberšek
Katedra za onkologijo MF Ljubljana Organizacijski odbor:
Janja Ocvirk, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .