Meeting Register Page

נשיות בתנועה
מטרת העל של השיעורים היא שנשים בהריון ואחרי לידה תוכלנה לחוות הריון וחיים בריאים ותנועתיים ולידה בריאה ומעצימה.
השיעור בנוי מכמה דקות של נשימה, נוכחות ועבודת ממוקדת רצפת אגן, הכנת הגוף, תנועתיות, חיזוק ומתיחות. עבודה ייעודית לקראת לידה ולתקופת האימהות הראשונית.
נסיים בתרגול ספציפי של תנוחות ונשימות לזמן הלידה והרפיה.
לנשים אחרי לידה משך השיעור 75 דקות ואתן מוזמנות להמשיך או לסיים ללא ההרפיה וההכנה ללידה, ולנשים בהריון 90 דקות
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .