Meeting Register Page

Meeting banner
IZAZOV 2020 - radionica kompanije Bambi
Radionice kompanija na forumu IZAZOV 2020 u kojima učestvuju isključivo predstavnici AGENCIJA.

***Prijave agencija koje već sarađuju sa klijentom koji organizuje radionicu neće biti prihvaćene.

Tema radionice kompanije Bambi:
Josh! – komunikacija nakon repozicioniranja brenda

***Nakon registracije za radionicu, učesnici na mejl dobijaju brief kompanije.

Jun 4, 2020 12:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Meeting logo
Loading
* Required information