Meeting Register Page

Meeting banner
האתגרים הכלכליים של מדינת ישראל / פרופסור דן בן-דוד
משבר הקורונה, חשף את ההזנחה רבת השנים של תשתיות במדינת ישראל וחשף בעיות מבניות רבות הקשורות במדיניות הממשלה והוצאתה אל הפועל. פרופסור דן בן-דוד, מייסד ונשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, הנו כלכלן בעל שם עולמי בתחום מחקר צמיחה כלכלית. פרופסור בן-דוד חוקר מזה שנים את מדיניות הממשלה ומנתח את התוצאות המיידיות וההשלכות העתידיות על המדינה. כמי שמפנה זרקור אל בעיות השורש המאיימות על עתידה של מדינת ישראל יש לו הרבה מה לומר.
השיחה תתקיים ביום ראשון, ה-17 בינואר, בשעה 2:00PM EDT.

Jan 17, 2021 02:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Loading
* Required information