Meeting Register Page

Den 6:e dagen online
Välkommen att registrera dig!
En utvärdering av UGLs effekter som är gjord av Karolinska Institutet bekräftar att kursen ger resultat, men den kan "slarvas bort" genom bristande uppföljning. Vårt möte online är tänkt som en start för ett arbete som du kan fortsätta med på egen hand eller med hjälp av andra deltagare i den virtuella gruppen.

May 11, 2021 09:30 AM in Copenhagen

Loading
* Required information