Meeting Register Page

Hållbara arbetsplatser – Att skapa en god arbetsmiljö
En hållbar arbetsplats kan betyda mycket:

Allt från inkluderande ledarskap, arbetsmiljö, diskrimineringslagstiftning, till externa frågor som antikorruption och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Hur kan du som företag hantera ohälsa i organisationen eller ohälsa hos en enskild medarbetare? Hur ser arbetsrättslagstiftningen ut med turordningslista och personliga skäl?

Expertkunskaper från bland andra IM, My Dream Now, Malmö mot Diskriminering och Let's Tango.

Denna träff organiserar vi tillsammans med vår samarbetspartner CSR Västsverige, för att vidga erfarenhetsutbytet av hållbarhet i praktiken till fler svenska regioner.

Du som medlem kan med fördel bjuda in HR-avdelningen att delta.

Tid: 09.00–10.30

Kostnad: Gratis för medlemmar i CSR Skåne och CSR Västsverige.

Mar 23, 2023 09:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information