Meeting Register Page

Wspólne Dziedzictwo: Żydzi w dialogu z chrześcijanami. Rozmowa z prof. Stanisławem Krajewskim
W dialogu z judaizmem chrześcijanie poznają swoje korzenie, mierzą się z trudnym dziedzictwem historii i jak w każdym dialogu międzyreligijnym towarzyszą innemu doświadczeniu wiary. Czym natomiast jest dialog z chrześcijanami dla Żydów? Czym jest dla Żydów w Polsce, niewielkiej religijnej mniejszości otoczonej dominującym katolicyzmem? Prof. Stanisław Krajewski dialogiem z chrześcijanami zajmuje się od dziesięcioleci dlatego spytamy go zarówno o szeroki obraz dialogu wyznawców judaizmu z chrześcijanami jak i jego osobiste zaangażowanie. Rozmowę poprowadzi Zuzanna Radzik, teolożka i wiceprezeska Forum Dialogu.

Program współfinansowany przez Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu.

Informujemy, że spotkania organizowane przez Forum Dialogu na platformie Zoom są nagrywane w postaci zapisu wideo oraz audio w celach dokumentacyjnych oraz mogą zostać udostępnione na kanale Youtube oraz stronie www Fundacji. W trakcie spotkania mogą zostać także wykonane zrzuty ekranu, na których uwieczniony zostanie wizerunek uczestników. Rejestracja na spotkanie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz w sposób opisany powyżej.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Forum Dialogu danych osobowych uczestników spotkań na platformie Zoom znajdują się tutaj: http://bityl.pl/CClis

Apr 29, 2021 07:00 PM in Warsaw

Loading
* Required information