Meeting Register Page

Zoom na Forum: Historia Żydów zapisana w muralach
Zapraszamy na spotkanie z Zofią Bojańczyk z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Agnieszką Mysakowską, nauczycielką i aktywistką z sieci Liderów Dialogu z Wielunia. Pretekstem do rozmowy będzie plenerowa wystawa Muzeum POLIN o muralach "Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej", która właśnie podróżuje po pięciu miastach Polski: Lublinie, Warszawie, Krakowie, Łodzi oraz Rzeszowie. Kuratorka wystawy Zofia Bojańczyk podczas spotkania opowie więcej o jej tworzeniu i odbiorze. Natomiast Agnieszka Mysakowska, jako inicjatorka powstania muralu upamiętniającego społeczność żydowską w Wieluniu, podzieli się z nami swoim praktycznym doświadczeniem.

Informujemy, że spotkania organizowane przez Forum Dialogu na platformie Zoom są nagrywane w postaci zapisu wideo oraz audio w celach dokumentacyjnych oraz mogą zostać udostępnione na kanale Youtube oraz stronie www Fundacji. W celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych w trakcie spotkania mogą zostać także wykonane zrzuty ekranu, na których uwieczniony zostanie wizerunek uczestników. Rejestracja na spotkanie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie oraz w sposób opisany powyżej.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Forum Dialogu danych osobowych uczestników spotkań na platformie Zoom znajdują się tutaj: http://dialog.org.pl/pl/zasady-przetwarzania-przez-forum-dialogu-danych-osobowych-w-ramach-spotkan-online/

Sep 21, 2021 07:00 PM in Warsaw

Loading
* Required information