Meeting Register Page

Kamerabevakning utan tillståndskrav på platser där allmänheten inte äger tillträde – ett hot mot den personliga integriteten?
Rahima Khatun, en utav ISACAs stipendiater 2022 presenterar sin Masters uppsats.

Mar 23, 2023 04:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information