Meeting Register Page

Meeting banner
Уебинар "Прилагане на ЗДОИ" за област Плевен
Информационен уебинар на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“ ще бъде проведен онлайн от Програма Достъп до Информация (ПДИ).

Безплатното обучение е предназначено за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти на територията на област Плевен.

►При регистрация за събитието ще получите автоматично потвърждение. Ако не получите такова, моля, проверете Спам/Junk папката на имейла си!◄

Лектори от ПДИ ще представят промените в ЗДОИ, развития и тенденции в активната прозрачност на институциите, повторното използване на информация от обществения сектор както и ограниченията на правото на достъп до информация. Адвокатите от правния екип на ПДИ ще отговарят на въпроси, свързани с конкретни казуси от практиката по използване или прилагане на ЗДОИ.
За контакт:
Невен Вутев, координатор на ПДИ за област Плевен: 0877 712 205
Диана Банчева, координатор „Комуникации“, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.org
Ралица Кацарска, координатор, ПДИ: 0878 160 931 office@aip-bg.org

ПРОГРАМА
☞ 14:00 – 14:05
Откриване на уебинара
☞ 14:05 – 14:50
Закон за достъп до обществена информация–задължения за активно публикуване на информация, Резултати от одита на активната прозрачност‘22. Рейтинг на институциите в област Плевен
Въпроси и отговори
☞ 14.50 – 15.25
Закон за достъпа до обществена информация – процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация, възникнали казуси и съдебна практика.
Въпроси и отговори
☞ 15:25 – 16.00
Представяне на ограниченията на достъп до обществена информация според ЗДОИ. Съдебна практика.
Въпроси и отговори

Уебинарът ще бъде записван с отчетни и статистически цели. Записът няма да бъде публикуван.
Информационните уебинари се случват в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Jul 12, 2022 02:00 PM in Sofia

Meeting logo
Loading
* Required information