Meeting Register Page

Как да запазим вродената способност да учим
Ученето - безспорно един от най-важните процеси, случващи се с човешкото същество. Науката с интерес изследва мозъка и търси отговори как се случва, как протича, какво го благоприятства, какво му пречи.
Този уебинар е покана за изследване, предизвикване и може би преосмисляне на нашите убеждения, представи - същите онези, върху които строим обучителните и образователните си подходи.
Могат ли образователните ни стратегии, механизми и подходи да са успешни, ако изначално почиват на убеждения, които се разминават с реалността? Какво точно наричаме "учене"? Естествено ли е заложено в човека, вътрешно вродено ли е или се придобива? Какво означава истински успешно учене? Помагаме или пречим с личните си действия в процеса на учене на децата? Кои са онези условия и фактори, които му помагат да се случва или обратното - пречат за ефективното му протичане?

Водещ: Маги Благоева
Учител. Въпросите за ученето като процес я вълнуват още от тинейджърски години. От 10 години систематично проучва темата за ученето и наблюдава процеси на учене в различна среда (водена от възрастни, водена от деца, смесена).

Nov 24, 2021 10:00 AM in Sofia

Loading
* Required information