Meeting Register Page

Meeting banner
ClimAlt уебинар "Отопление и охлаждане - практически решения"
Уебинар "Отопление и охлаждане - практически решения"

Уебинарът е предназначен за неспециалисти, интересуващи се от взаимовръзките между изменението на климата, приносът на секторите "Отопление и охлаждане" и какво на практика може да направи всеки един от нас, за да намали въглеродния и екологичния си отпечатък, с постигане на комфортна температура вкъщи.

Програма:

1. Генади Кондарев - Координатор "Публични средства за устойчиво развие" в ЕС "За Земята"

Отопление - практически съвети, добри примери и препоръки (20 минути)

2. арх. Милан Рашевски - Институт за Нулево Енергийни Сгради (ИНЕС)

Охлаждане и Слънчеви топлоцентрали: европейски опит и възможни решения за България (20 минути)

3. Модератор - Ивайло Попов - Екип „Чист въздух”, "За Земята"
Дискусия. Въпроси и отговори (40 минути)

През април и май 2020 г. в рамките на проект ClimAlt предлагаме четири тематични задълбочени уебинара на различни езици, всеки с продължителност 90 мин. Уебинарите ще предоставят на участниците информация за това как организациите на гражданското общество могат да допринесат активно за справяне с климатичните промени. Основната цел на уебинарите е да покажат конкретни примери за практически решения.

Уебинарът е част от проекта ClimAlt, съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз.

May 19, 2020 06:00 PM in Sofia

Meeting logo
Loading
* Required information