Meeting Register Page

Financiranje klimatskih i energetskih ciljeva u razdoblju 2014-2020 iz ESIF-a
Tema webinara je razgovor o iskorištenosti sredstava dostupnih putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova za klimatske i energetske ciljeve u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2014-2020. S obzirom da je Republika Hrvatska 2019. godine usvojila nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje 2021.-2030 u kojem je predvidjela financiranje niza mjera iz europskih sredstava, tijekom webinara analizirat će se mogućnost financiranja tih mjera s obzirom na najavljenu izmjenu višegodišenjeg financijskog okvira. Teme će biti obrađene kroz interaktivno predavanje tijekom kojega će sudionici webinara imati priliku postaviti pitanja o svemu onome što ih zanima o navedenoj temi.

Predavači: Miljenka Kuhar i Ivana Rogulj

Predviđeno trajanje webinara je 90 minuta.
Webinar se održava u sklopu Erasmus + projekta
Climalt, čiji je cilj projekta je osnažiti mlade i ojačati njihovo kritičko mišljenje nizom o različitim dimenzijama klimatskih promjena.

May 13, 2020 02:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Društvo za oblikovanje održivog razvoja.