Meeting Register Page

Programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" 2023. gada atklāšanas pasākums
Programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" atklāšanas pasākuma programma:
04.01.2023. "Iespējas jauniešiem"
13:00 Programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" prioritātes
13:10 Jauniešu apmaiņas projekti
13:40 Jauniešu līdzdalība projekti
14:05 Solidaritātes projekti

05.01.2023. "Iespējas organizācijām"
11:00 Programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" prioritātes
11:10 Jaunatnes darbinieku mobilitāte projekti
11:40 Maza mēroga partnerības projekti
12:05 Sadarbības partnerības projekti

13:00 DiscoverEU iekļaušanas projekti
13:30 Kvalitātes zīme un Brīvprātīgā darba projekti


Informējam, ka pasākums tiks filmēts un ierakstīts turpmākai programmas "Erasmus+" un programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” redzamības nodrošināšanai. Reģistrējoties pasākumam, Jūs piekrītat, ka JSPA drīkst izmantot šajā pasākumā uzņemtos audio/video/foto materiālus šiem mērķiem.

Informējam, ka anketā norādītie dati tiks apstrādāti un uzkrāti ar mērķi nodrošināt pasākuma organizēšanu, kas ietver dalībnieku reģistrāciju, personas datu glabāšanu atskaišu un statistikas sagatavošanas mērķiem.
Datu apstrādes pārzinis: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA), Mūkusalas iela 41, Rīga; telefona numurs 67358065; e-pasta adrese info@jaunatne.gov.lv.
Personas datu apstrādes pamatojums: Anketēšana tiek veikta programmas "Erasmus+” un programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” informatīvā pasākuma ietvaros.
Personas datu apstrādes ilgums: pastāvīgi.
Reģistrējoties pasākumam, Jūs piekrītat savu datu apstrādei šī pasākuma ietvaros un minētajiem datu apstrādes mērķim.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .