Meeting Register Page

Форум на заедницата-Општина Македонска Каменица
Почитувани жители на општина Македонска Каменица,

Би сакале да ве поканиме на онлајн форум во заедницата кој Општината Македонска Каменица во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, Лулуди, Рурална Коалиција, Новинари за човекови права и ЕХО-Штип ќе го организира во рамки на Проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“.

Форумот во заедницата ќе овозможи идентификување на специфичните потреби и приоритети на граѓаните од сите групи во општина Македонска Каменица, а со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општината. Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите ќе се одржат онлајн на платформата ZOOM и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа со истата група на граѓани:
• I сесија 11.05.2021, 11:00-13:00ч- Дефинирање проблеми и предизвици
• II сесија 19.05.2021, 11:00-13:00ч- Дефинирање на предлог решенија
• III сесија 26.05.2021, 11:00-13:00ч- Презентирање на резултати и следни чекори

May 11, 2021 11:00 AM in Warsaw

Loading
* Required information