Meeting Register Page

De undertryktes teater: Intro med Julian Boal
Denne introduksjonen gir innblikk i hvordan De undertryktes teater oppstod i en spesifikk kontekst og hvordan det utviklet seg til å bli den første teaterformen fra sør som spredte seg til hele verden. Boal drøfter hvordan en teknikk som oppstod som et verktøy i kampen mot diktatur, utvikler og tilpasser seg en verden med deltakende demokrati og Facebook. Introduksjonen vil også gi innblikk i hva Boal mener De undertryktes teater kan gjøre i kampen mot økende fascisme, særlig i hans hjemland Brasil.

Nov 19, 2020 06:00 PM in Oslo

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Betine Fiskaa Johannessen.