Meeting Register Page

Online predavanje - Ko su oprašivači?
U saradnji sa udruženjem “HabiProt” iz Novog Sada, Ekonaut organizuje poslednje predavanje iz ovogodišnjeg ciklusa vezanog za temu biodiverziteta insekata koje se ovog puta specijalno bavi tihim herojima iz sveta insekata a to su oprašivači. Ovog puta ostavljamo pčele malo sa strane i bavimo se insektima i drugim vrstama koje nisu toliko poznate široj javnosti a izuzetno su važne za produžetak života drugih vrsta. Saznaćemo više o tome koje su to vrste koje vrlo često ne primećujemo pored pčela a zapravo vrše važnu ekosistemsku uslugu kao tihi heroji od kojih zavisi opstanak biljnih i životnjiskih vrsta kao i sigurnot naše hrane.
Tokom predavanja govorićemo o: osolikim muvama, leptirima, mravima, tvrdokrilcima, puževima i drugim vrstama koje vrše ovu važnu ulogu u našim ekosistemima. Saznaćemo koliki je zapravo njihov značaj, koliko su ugrožene, koji su aspekti zaštite, a deo predavanja će biti posvećen njihovom prisustvu u urbanim staništima.
Predavač je biolog Mihajlo Vujić

Oct 28, 2021 06:00 PM in Budapest

Loading
* Required information