Meeting Register Page

Фестивал на Гения - Златният път към твоите Дарби
0. 24.11.2022 - Откриваща среща за Фестивала на Гения 20:00 - 20:30ч.

1. 01.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Житейска мисия” - Каква е моята мисия в живота?
2. 02.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Еволюция” - Кое е най-голямото ми предизвикателство, което ме спира да я осъществя?
3. 03.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Сиянието” - Кое подкрепя моето здраве и благоденствие?
4. 04.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Цел” - Коя цел съм роден да сбъдна?
5. 05.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Привличане”- Какви взаимоотношения привличам и защо?
6. 06.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “IQ” - Каква е дарбата на моят ум?
7. 07.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “EQ” - Какъв е моделът на моите емоции?
8. 08.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “SQ”- Кое ми пречи да живея живота си с отворено сърце?
9. 09.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Ядро” - Кое е моето най-дълбоко нараняване и родовата рана, която нося в себе си?
10. 10.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Призвание” - Кое е моето призвание в професионален план?
11. 11.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Култура” - Коя е най-подходящата среда за моето професионално развитие?
12. 12.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Търговска марка” - Какъв е моят личен бранд?
13. 14.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Сфера “Перла” - Кой е най-големия дар, който нося за света?
14. 15.12. 2022 от 20:00 - 20:50 Закриваща среща на Фестивала, в която ще обобщим целия процес, през който преминахме и ще има различни изненади за участващите във Фестивала.

Линкът към включване в срещите е един и същ за всички срещи! Пазете мейлът с линка!
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .