Meeting Register Page

Meeting banner
Svenska Burmakommitténs Årsmöte 2021
Välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 31 maj 2021. Förutom att välja föreningens styrelse, erbjuder årsmötet en möjlighet för Svenska Burmakommitténs medlemmar att höra mer om det gångna årets verksamhet och ställa frågor till föreningens kansli och styrelse.

För rätt att delta vid årsmötet skall man vara medlem i Svenska Burmakommittén och ha betalat medlemsavgiften för 2021 innan årsmötet. Medlemsavgiften är 150 kr. per person och kan betalas till föreningens Plusgiro 1294407-0 eller via Swish till 123 616 24 57.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet, d.v.s. den 24 maj 2021, och skickas till info@burmakommitten.org eller till Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

May 31, 2021 06:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information