Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Effective Communication / Cyfarthrebu Effeithiol
10am - 4pm
Zoom

Led by Ruth Hassall

One of the key complaints within the life of a church is the lack of communication. However, this isn’t always because things haven’t been mentioned, rather it’s because they haven’t been heard. Communication is the art of being understood and understanding others. Through this training day, participants will develop a comprehensive understanding of the impact of communication on others, and how to improve personal communication skills to a level where information can be conveyed efficiently and effectively.

Hwylusydd y Diwrnod Ruth Hassall

Un o’r cwynion allweddol ym mywyd eglwys yw’r diffyg cyfathrebu. Serch hyn, yn aml nid yw oherwydd fod pethau heb eu crybwyll,ond yn hytrach eu bod heb eu clywed. Cyfathrebu yw'r grefft o ddeall a deall eraill. Yn ystod y diwrnod hyfforddi hwn, bydd cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o effaith cyfathrebu ar eraill, a sut i wella sgiliau cyfathrebu personol i lefel lle gellir cyfleu gwybodaeth yn effeithlon ac effeithiol.

Feb 16, 2023 10:00 PM in London

Meeting logo
Loading
* Required information