Meeting Register Page

Multilingual Career Connections [Haitian Creole]
NAN ONÈ MWA ISTWA NWA AK MWAEKSPLORASYON KARYÈ , NOU PREZANTE

16 FEVRIYE 12:30PM–1:30PM: REZIME EKRIATELYE (lekòl segondè)
Aprann Kòman pou bati yon rezime montrereyalizasyon ou, ekspètiz, ak konpetans.

17 FEVRIYE 12:30PM–1:30PM: PANÈL KARYÈ (Lekòl mwayen & lekòl segondè)
Koute pwofesyonèl Nwa ak Panyol sou yonvaryete karyè ak endistri, osi byen kekòman yo ogmante plurilengwism kòm yonavantaj nan travay yo.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Yesenia Crespo.