Meeting Register Page

Meeting banner
החיים עם שבט ציידים לקטים בטנזניה - מרצה: חגית גפן - הרצאה שמינית בסדרת הרצאות "עולם אחר" בזום
מבט אחר על קיימות- ללכת רחוק ולהתקרב עוד אל עצמי. במפגש נשמע מחגית גפן חוויות אישיות מהחיים בקרב בני שבט ההדזבה, שבט הציידים-לקטים מהאחרונים ביבשת אפריקה. נשמע על אורח החיים, מערכות יחסים, מזון, ציד ולקט. ההרצאה מלווה בתמונות וסיפור אישי מרתק

May 21, 2020 06:00 PM in Jerusalem

Meeting logo
Loading
* Required information