Meeting Register Page

Att sätta klimatmål
Allt fler organisationer sätter nu klimatmål enligt Science Based Targets.

Detta innebär att organisationen förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att den globala temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader. Organisationen inventerar utsläpp i hela värdekedjan och kopplar mål till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Tid: 09.00–10.30

Kostnad: Gratis för medlemmar i TEM:s nätverk (CSR Skåne och NCSH). Övriga: 995 kr ex. moms.

May 25, 2023 09:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information