Meeting Register Page

Litt klokere hver ettermiddag
"Litt klokere hver tirsdag" er slagordet til nettstedet og ukebrevet Tirsdag morgen. Tirsdag morgen snakker til arbeidslivet, og målet er å tilte hoder. Vi ønsker å forskyve perspektivet bittelite grann, akkurat nok til å gi ny innsikt, men ikke så mye at det gir kink i nakken. :)

Midt i koronakrisen er behovet for samtaler med likesinnede større enn noensinne.

Derfor introduserer vi nå temamøter hver ettermiddag, mandag til fredag under vignetten "Litt klokere hver ettermiddag".

Dette skal være en åpen arena hvor innholdet skapes av deltakerne. Vi setter opp et overordnet tema for hvert møte, og vil (som oftest) ha en innleder. Men dette er ikke et foredrag eller et kurs, det er en møteplass.

Strukturen er løs, men tydelig og klar: Vi stiller et stort (eller lite) spørsmål hver dag, og sammen utforsker vi mulige svar.

Kom med et åpent sinn og et kreativt "mindset".

Dette er samskaping.

Noen ting å være oppmerksom på:
- møtet blir tatt opp og delt med de som er til stede i møtet. Du får tilsendt en link til Youtube-videoen etter møtet. Ikke del den videre, er du snill.
- bruk "mute"-funksjonen aktivt så vi ikke får ambulansen utenfor vinduet ditt med i møtet
- bruk chat-vinduet til å "rekke opp hånda" ved å skrive navnet ditt. Da blir det enklere å holde rede på rekkefølgen
- ha video på om ikke noe helt spesielt tilsier at du skal ha den av. Dette er et møte. Vi vil gjerne se hvem vi møter.
- du kan skifte mellom ulike måter å se deltagerne på i zoom-vinduets øvre høyre hjørne. Test det ut for nye perspektiver
Tirsdag morgen er en blogg og et ukebrev for et bedre arbeidsliv.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Paal Leveraas.