Zoom Logo

החיסון האמיתי
ella ambus
39:18
יש זבוב על המצלמה
Boaz Amichay
01:09:02
https://vimeo.com/78782886
Drora Amizur
01:22:15
שכנים
efrat manor
01:22:41
נכדים
Drora Amizur
01:22:43
כי היא חברה
Sigal Benzoor
01:22:44
לקבצן, לחברה, לשכן בגלל שמרגישה כעס ואי תקשוקת ממנו
efrat manor
01:22:48
ילדים
Sigal Benzoor
01:22:52
לאישה בסופר
efrat manor
01:22:53
שכנה
efrat manor
01:23:10
חברים
שלומית עמיחי
01:23:13
ספה למשפחה חרדית
vered avraham
01:23:25
תרומות למיניהן
efrat manor
01:23:36
תרומות
Karen Modlin
01:23:53
התנדבות, מלווים
Sigal Benzoor
01:25:25
נתינה של זמן ותשומת לב, פחות חומר
Drora Amizur
01:29:08
אבל צריכה להיות היררכיה בנתינה כי הנתינה למעשה מוגבלת אז עדיף לתת למי שזקוק יותר
vered avraham
01:30:52
עניי עירך קודמים?
יוספה
01:31:19
אם אני לא אתן איך יהיה לי? מחשבה מקובלת בבודהיזם
Sigal Benzoor
01:46:39
איך זה מסתדר עם העמדת גבולות? זה יכול ליצור אצל השני התנגדות, תוקפנות, זה יוצר ביטחון?
Drora Amizur
01:48:09
האם זה תקף גם בתקופת השואה?
vered avraham
01:50:11
נדמה לי שאנחנו מרגישים מוגנים כשיש לנו את האמון והאמונה בטוב שלנו ושל החיים, ואז אנחנו בעצמנו בתוך שקט שלא מאיים על אחרים.
vered avraham
01:50:17
אבל זה נדיר
Mali Almog
02:02:03
בועז