Zoom Logo

מפגש הפדרציה הראשון - תשפ"א - Shared screen with speaker view
Iris Pinto
52:34
המפגש מוקלט
דגנית יפה-ארגז, עתיד
01:55:07
כי אנחנו אנשי מטה...
עירית מוזס - הקבינט הציבורי לחינוך
01:55:39
כי מבינים שהארגון מספק תשתית ותחתיו פדגוגיה יכולה לפרוץ לכל כיוון
תומר גרוסמן
01:56:08
כי הקורונה גילתה את משיכות החבל בין הגורמים השונים וכן את הקושי בניהול צנטרליסטי
תומר גרוסמן
01:56:32
לדעתי אנחנו מסתכלים על הדברים המיידיים שצפו על פני המים
רענן ארבל
01:57:18
אולי כי רגולציה דינאמית היא תנאי גם לאלה שלא נבחרו
Shir Boim Shwartz- CET
01:57:40
אולי כי זה מסתתר תחת מגמה גדולה יותר, מגמת מטרייה- ברגע שתהיה פחות ריכוזיות ובית ספר יהיה אוטונומי הוא יוכל לבחור תפקידים כאוות נפשו...
ilana Dror
01:57:47
כי יש מגמות שיוצרות כפילויות, אם בחרת למידה בלמידה בכל מקום, מגמה זו כוללת גם פיתוח תוכניות לימודים
Yaacov Hecht
01:58:14
כולנו נותנים המון גבוה באנשי השטח
Yudth Rosenthal
01:59:07
לדעתי פשוט הלכנו ל 10 הבולטים אך כל המגמות חשובות
Eyal Ankri
01:59:20
אולי כי במערכת שלנו להוסיף נושאים/מקצועות אף פעם לא היתה בעיה. הבעיה היתה תמיד מה מחסירים במקום מה שמכניסים ואם לא מחסירים, אין לתוספת באמת משמעות. גם לא באמת ניתן זמן לצוותים ללמוד ולהתנסות בנושאים החדשים לפני שמכריזים על אי הצלחתם
Eyal Ankri
01:59:34
חוץ מזה, מסכים עם שיר לגבי פחות ריכוזיות
רם שמואלי הקבינט הציבורי לחינוך
01:59:35
לפחות מאצלנו בקבוצה המגמות המרכזיות שאנו רשמנו, לא מופיעות ברשימה ולכן גם אנשים לא בחרו אותם. כמו הקטנת כמות הבגרויות, כמו שמירה על כיתות קטנות, הכשרת המורים ועוד.
דגנית יפה-ארגז, עתיד
02:00:34
מסכימה עם שיר - רב "לא" הם תחת מטריה גדולה של פחות ריכוזיות
ilana Dror
02:01:31
אם בחרנו סוגי הערכה שונים זה לטעמי גם כולל את המשוב המיידי
דנה רבין
02:03:05
יש מגמות שונות שעוסקות בעולמות דומים וכדאי לחבר ביניהן (או לפחות לא לוותר עליהן)- למשל המגמות העוסקות במורה, מהפיתוח המקצועי ועד לפיתוח האישי
ורוניקה ביתא מחנכים
02:59:59
כמה זמן היה לנו בחדרים?
אגף מופ
03:00:32
48 דקות
Eyal Ankri
03:03:11
סליחה. צריך להמשיך לפגישה נוספת. להתראות במפגש הבא
דגנית יפה-ארגז, עתיד
03:06:38
גם אני נאלצת לצאת. תודה
לב ברמן
03:08:15
תודה לכולם, היה מעניין ופורה. צריך לעבור למפגש אחר.
ilana Dror
03:09:36
אולי אפשר לשלוח לכולם , נשמע מעניין מאוד
אגף מופ
03:17:00
https://www.mop.education/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F/
אגף מופ
03:17:08
ההזמנה למנהרת הרוח