Zoom Logo

מבוא לאלגברה לינארית לביולוגים הרצאה 2 תשפא - Shared screen with speaker view
מוכתאר בדיר
48:33
צריך להגדיר ש a לא שווה 0 קודם לא ?
Masha Velikiy
01:04:14
למה שa יהיה שונה מ-0?
Masha Velikiy
01:04:21
שווה* סליחה
Masha Velikiy
01:04:37
לא משנה התבלבלתי בניסוח
Erik Gor
01:15:42
כל מספר שתשימי ב t וב s יתנו בסוף את הפתרון
Michal Malkiel
01:15:54
מזה ה-R
Erik Gor
01:16:00
מספרים ממשיים
Michal Malkiel
01:16:05
מזה ה-R?
Michal Malkiel
01:16:11
אהה תודה
Haim
01:17:08
למה קיבלנו X=1-t-s ? מאיפה המינוס מגיע
Erik Gor
01:17:20
כי כאילו פתרת את המשוואה
Erik Gor
01:17:22
העברת אגפים
Erik Gor
01:25:46
זה דומה למטריצה במדמ"ח
אריאל
01:27:59
אריק אתה לא יכול לזרוק סתם מושגים לאוויר כאלו אנחנו אמורים להבין מה הם אומרים
Erik Gor
01:28:13
Sorry :/
Erik Gor
01:28:18
זה למי שהיה במכינה בעיקר
Ariel Ashkenazy
01:28:31
אריק פשוט כבר את עשה את התואר הזה פעם
Ariel Ashkenazy
01:28:35
עכשיו הוא פה סתם לכיף
Masha Velikiy
01:28:39
מדמח זה מדעי המחשב לא? חח
נתנאל לנדסמן
01:28:40
חחח
Erik Gor
01:28:53
כן
Erik Gor
01:29:10
מדעי המחשב הכוונה
אריאל
01:58:27
אני אשמח אם תוכלי להעלות את ההקלטה פשוט הזום התנתק לי כמה פעמים לקראת סוף השיעור
אריאל
01:58:57
תודה