Zoom Logo

החיסון האמיתי
Drora Amizur
34:05
האם מה שאתה אומר עכשיו לא חופף ומכיל את החלק של נתינה?
vered avraham
51:16
אתה הורג יתושים?
Sigal Benzoor
55:15
חלק מהתפקיד שלי הוא הדברה ואני הורגת הרבה באופן קבוע
Sigal Benzoor
01:03:27
מניפולציות?
יוספה
01:07:52
אולי עץ הלימון שלי לא היה קורס ברוחות החזקות אם הייתי מצליחה לקטוף את הכמות העצומה של הלימונים שהיו עליו
Sigal Benzoor
01:10:44
חצי כן
Sigal Benzoor
01:27:14
אומרים שהיא חשבה עלינו כשהכינה
Sigal Benzoor
01:27:23
שזה מלא אהבה
Drora Amizur
01:29:51
קוראים לזה אנטילגנציה רגשית