Zoom Logo

מפגש משקיעים קבסיר ואפסלון 1/9/2021 - Shared screen with speaker view
Yuval
01:01:58
זה דווקא כן סימן למשקיעים.
Yuval D
01:02:33
מה שיובל כתב
Moshe Mayoni
01:02:50
איך יכול להיות שבשנת קורונה לא היה לכם הכנסות מהותיות?
Eitan.D
01:14:04
כמה ההשבחה הייתה מול חציון שני 2020?
User
01:16:41
צופה גיוס הון בקרוב בשביל התזרים ?
Eitan.D
01:22:59
במצגת אחרי האיחוד דיברת על גיוסי הון בעיקר דרך חוב וגם דרך מניות, בינתיים הכסף מאז גוייס דרך 2 הנפקות פרטיות, האם מתכוונים לגייס הון דרך בנקים / אג"ח או להמשיך בגיוסים דרך הון שמדללים את מחזיקי המניות (בטח בשער שיש היום למניה)
aviv sommer
01:24:00
בעבר דיברתם עליהם והזכרתם את קווי הדמיון ביניכם אליהם, מאז התגלו הרבה רמאויות בחברה ולטענת החברה עלות שילוח שעלתה בצורה קיצונית פגעה בה קשות. הייתי שמח לשמוע מה יש לך להגיד עליהם ואיך אתם שונים מהם מבחינת טכנולוגית ומבחינת עלויות השילוח..- ATERIAN (MOWHAK לשעבר)
Avi Adrian Begas
01:29:20
לא רואים את הגרפים
Lior Vider
01:42:35
כל הזמן מנסים להשוות אתכם לנלה דיגיטל, אשמח אם תוכל להסביר את ההבדלים בין החברות?
Eitan.D
01:42:48
מדוע אתם לא מפרסמים את השמות של המותגים? פרסום כזה ייתן למשקיעים ביטחון לדעת במה הם משקיעים.לפחות חלקם אפשר למצוא דרך חיפוש בגוגל (לפי החברה שאיתם עשיתם את העסקה)
Nitzan Shahar
01:46:23
כתוצאה מהירידה במלאי להבא תהיו בקשר עם מספר יצרנים על אותו מוצר?אתם משתמשים במחסנים מקומיים ארהב ומשלוחים ימיים או בהטסת הסחורה?
Eitan.D
01:48:51
למה אתם לא מזהים תחומים חמים עם רווחיות גבוהה ופותחים חנויות מ-0?
Eitan.D
01:58:34
מדוע אתם לא מפרסמים את השמות של המותגים? פרסום כזה ייתן למשקיעים ביטחון לדעת במה הם משקיעים.לפחות חלקם אפשר למצוא דרך חיפוש בגוגל (לפי החברה שאיתם עשיתם את העסקה)
aviv sommer
02:04:43
דיווחו 3 על כל 10 מליון דולר
Moshe Mayoni
02:09:44
מנסה
Moshe Mayoni
02:09:47
לא נותן לי
Upsellon Trade-Tech
02:11:35
https://www.marketplacepulse.com/articles/25-amazon-aggregators-raised-at-least-100m
Eitan.D
02:12:04
תודה רבה, נעבור לנבחרת כדורגל...